Gemeinschaftsübung vun den Hierber Pompjeen

Zeitungsartikel

     
 

Den 16-04, Owes um 19.26 Auer, haten sech eng ronn 60 Pompjeeën aus den Corps'en Hierber, Uesweiler, Manternach, Berbuerg, Bur-Méischdref , Metzdorf (D) an Consdorf zu Hierber op der Millen vir eng Gemeinschaftsübung afonnt. Fir d'Sécherheet huet d'Police gesuergt. En grousse Merci geet un d'Proprietairen déi den Pompjeeën hir Gebailechkeeten zur Verfügung gestallt hunn.